Chwastox extra

Chwastox extra

jest środkiem chwastobójczym służącym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych takich jak komosa biała, gorczyca polna, mniszek lekarski, wilczomlecz, mak polny i inne. Stosuje się go nalistnie, po uprzednim rozcieńczeniu z wodą. Należy pamiętać, iż na teren oprysku nie wolno wpuszczać jakichkolwiek zwierząt, przynajmniej do 21 dni. Istnieją gatunki roślin szczególnie wrażliwe na chwastoxa extra jak np. pomidory czy buraki.

Jest to środek do stosowania na zboża jare i ozime w okresie wiosny.

Chwastox Extra zawiera 26 % MCPA /kwas 2-metylo-4-chlorolenoksyoctowy/ w formie soli sodowej i potasowej, który pobierany jest przez liście chwastów prowadząc do zahamowania wzrostu, deformacji, a następnie ich zamierania. Najlepiej spryskać chwasty, gdy posiadają od 2 do 6 liści.

Należy pamiętać, by w czasie pracy z Chwastoxem Extra zachować wszelkie środki ostrożności. Zaleca się używanie specjalnej odzieży ochronnej a po skończonej pracy dokładne umycie i wypłukanie aparatury, gdzie znajdował się środek.

Informacje dodatkowe

Zastosowanie i działanie

Dozuje się go na liście chwastów, przez które jest pobierany, po czym następuje ich deformacja , a następnie zahamowanie wzrostu i wyginięcie roślin. Preparat najefektywniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwastox Extra stosuje się na takie chwasty wrażliwe jak dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne. Także chwasty średnio wrażliwe jak chaber bławatek, mak polny poddaje się działaniu odchwaszczania. Chwasty średnio odporne to gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, rdest powojowaty, szarłat szorstki. Natomiast odporne na działanie substancji to bratek polny, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, miotła zbożowa.

Chwastox Extra stosuje się w zbożach ozimych i jarych takich jak pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto. Najlepszym terminem do wykonywania odchwaszczania jest wiosna, od początku do końca fazy krzewienia zbóż. W jęczmieniu ozimym i życie najlepiej zastosować środek jesienią mając na uwadze fazę rozwojową chwastów. Dawka jaką należy zastosować to 3,0 l/ha w ilości wody 200-300 l/ha w oprysku średniokroplistym.

Uwaga!

Na teren potraktowany środkiem przez 21 dni od zabiegu, nie należy wpuszczać zwierząt gospodarskich, szczególnie bydła mlecznego.

W razie gdyby w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki była konieczność likwidacji plantacji na której był oprysk środkiem chwastobójczym, w dalszym ciągu po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na środek np.: pomidor, buraki.

Sporządzanie cieczy

Przed sporządzeniem gotowej cieczy należy dokładnie ustalić, jaką ilość potrzebujemy. Następnie wlewamy ciecz do zbiornika opryskiwacza, który uprzednio napełniamy częściowo wodą, następnie dopełniamy wodę to potrzebnej ilości. Podczas wlewania cieczy do zbiornika, mieszadło winno być włączone.

Zaleca się opryskiwanie z włączonym mieszadłem. Jeżeli opryskiwacz nie posiada mieszadła, należy ciecz wymieszać mechanicznie. Ciecz należy mieszać przed każdym użyciem. Po skończonej pracy, należy dokładnie umyć aparaturę.

Warunki przechowywania

Chwastox Extra należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od żywności, napojów i pasz. Pojemnik szczelnie zamknąć, przechowywać w temperaturze nie niżej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Trzymać tylko w oryginalnym opakowaniu.

Bezpieczne stosowanie

Preparatu nie należy spożywać. Unikać kontaktu z oczami, nosić odpowiednią odzież ochronną wraz z rękawicami oraz okularami ochronnymi podczas użytkowania. W razie jakiegokolwiek wymienionego zdarzenia, należy bezzwłocznie udać się do lekarza wraz z opakowaniem bądź etykietą. Nie należy stosować Chwastoxu Extra podczas: susz, przymrozków i deszczu, silnego wiatru oraz w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C. Należy zachować ostrożność, by środek nie dostał się na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Wodę używaną podczas mycia aparatury należy wylać na uprzednio opryskaną powierzchnię. Należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu. Puste opakowania traktować jak odpady komunalne, nie należy ich również palić. Opakowań nie można stosować do innych celów ani traktować ich jako surowce wtórne.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®