Banner
Banner
Szybki kontakt
881 222 336 881 222 336
Napisz wiadomość Napisz wiadomość

 • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Środki ochrony roślin mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin  określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Przypominamy, że zamawiający ma obowiązek przestrzegania wszystkich wytycznych stosowania produktów umieszczonych na etykiecie.

Regulamin sklepu e-ogrodnik.com.pl

Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Krzysztof Borzęcki Boryna z siedzibą w Starych Olszynach 9, zarejestrowana w urzędzie gminy Załuski pod numerem REGON: 130209021, NIP: 531 100 19 84. Adres korespondencyjny: Boryna, Krzysztof Borzęcki, Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski. Telefon kontaktowy: 881 222 336, adres e-mail: sklep@e-ogrodnik.com.pl

2.Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.e-ogrodnik.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Zamawiający- podmiot, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniony do odbioru zamówionych produktów.

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

6.Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

8. Dostawca- wyspecjalizowana firma kurierska lub spedycyjna.
9. Przesyłki paletowe- Towar lub towary, których transport ze względu na ciężar lub specyfikę wymaga użycia wózków widłowych .

Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym na terenie Unii Europejskiej.

 2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania usługi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

  3. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

  4.Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23 %

  5.   Wszystkie produkty zamieszczone w Sklepie nie są ofertą w rozmuieniu Kodeksu Cywilnego oraz prezentowane są dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Informacje o Towarach

1. Towary sprzedawane przez Sklep pochodzą  od oficjalnych dystrybutorów lub bezpośrednio od producentów. Posiadają pełną gwarancję producentów.

2. W przypadku niezależnej od Sklepu modyfikacji ceny lub niektórych parametrów produktu, nasz pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania kupującego i umożliwienie wycofania zamówienia.

3.Jeśli dojdzie do sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie z magazynie. Kupujący jest bezzwłocznie informowany o tym i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji  lub rezygnacją z zamówienia.


 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień  trzema sposobami:

 • na stronie sklepu  www.e-ogrodnik.com.pl poprzez formularz zamówienia w godzinach 00:00-24:00

 • telefonicznie  +48 881 222 336 w dni robocze w godzinach 8.00 - 17.00

 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: sklep@e-ogrodnik.com.pl) w godzinach 00:00-24:00

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep zamawiający obowiązany jest do wyboru określonego produktu lub produktów, który następuje poprzez wybór opcji dodaj do koszyka.

3 . Następnie zamawiający zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami na stronie.

 1. Po wybraniu opcji złóż zamówienie zamawiający zobowiązany jest podać swoje  dane oraz dane Odbiorcy, jeśli jest inny niż Zamawiający:

 2. Imię i Nazwisko;

 3. Adres zamieszkania;

 4. Adres dostawy;

 5. Adres poczty elektronicznej;

 6. Telefon kontaktowy.

 7. dodatkowo  przypadku wybrania faktury VAT: adres, nazwę firmy oraz NIP


4. Zamawiający w momencie składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisu o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin  oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią oraz posiada kwalifikacje wymagane od osób  nabywających środki ochrony roślin  określone w art. 28 Ustawy z dn. 8 marca  2013 r. o środkach ochrony roślin.

5. Cena podana przy opcji “zamawiam”, stanowi cenę finalną, to jest cenę brutto zawierającą podatek VAT oraz zawierającą koszty wysyłki.

Modyfikacja treści Zamówienia

Zmiana treści zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Sklepu  telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

Koszt dostawy

1. Koszt dostawy Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:

Przesyłka płatna przelewem do 30 kg: 15 zł

Przesyłka płatna przelewem do 60 kg: 30 zł

Przesyłka płatna przelewem do 90 kg: 45 zł
 
Przesyłka płatna przelewem do 120 kg: 60 zł

Przesyłka płatna przelewem do 150 kg: 75 zł

 

Przesyłka płatna przy odbiorze do 30 kg: 20 zł

Przesyłka płatna przy odbiorze do 60 kg: 35 zł

Przesyłka płatna przy odbiorze do 90 kg: 50 zł

 Przesyłka płatna przelewem do 120 kg: 65 zł

Przesyłka płatna przelewem do 150 kg: 80 zł
 

 

Przesyłka powyżej 150 kg oraz przesyłki paletowe po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów z pracownikiem Sklepu.

Koszty przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są według cennika Dostawcy.

Przesyłki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są tylko w opcji płatności przelewem.

Warunki płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Za pobraniem (gotówką do rąk kuriera)

 • przelewem elektronicznym – na konto o numerze: 40 2130 0004 2001 0511 7163 0001 Krzysztof Borzęcki, Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski.

Boryna, Krzysztof Borzęcki, Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski

 

2. Terminy płatności:

 • w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;

 • w przypadku płatności przelewem bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

Realizacja Zamówień

1. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje  automatyczny e-mail, który jest  potwierdzeniem złożenia Zamówienia

2. Informacja o złożenia zamówienia nie jest jednoznaczna z przyjęciem zamówienia do realizacji.

3.. Pracownik Sklepu weryfikuje złożone zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji.

4.Zamówienie zaakceptowane i skompletowane  przez Sprzedającego  przekazywane jest Dostawcy.

3. Zaakceptowane i skompletowane zamówienie Sprzedający przekazuje  Dostawcy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym: 40 2130 0004 2001 0511 7163 0001 lub w ciągu jednego dnia roboczego w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji płatności za pobraniem.

4.Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Zamawiającego za zamówienie, którego realizacji Sprzedający odmówił, w terminie 14 dni.

5.Czas otrzymania produktu przez Zamawiającego jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy.

6.Szczegóły dotyczące czasu dostawy oraz godzin dostawy dostępne są na stronie Dostawcy: www.dpd.com.pl

7.Zamówienia są wysyłane przez Sprzedającego w dni robocze od godziny 8.00 do godz 16.00

8.Zamawiający ma możliwość śledzenia realizacji zamówienia poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedającym.

9.Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą Zamawiający otrzymuje wraz z przesyłką.

Sprawdzenie przesyłki przez Zamawiającego

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zalecane jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedającego

 Polityka prywatności
1.Sklep internetowy jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP:7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

2.Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta zamawiający, który zawarł umowę na odległość może w terminie do 14 dni od fizycznego wejścia w posiadanie towaru odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.Sprzedający zapewnia możliwość złożenia odstąpienia od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres: sklep@e-ogrodnik.com.pl

4.Oświadczenie może być również przesłane drogą pocztową na adres: Boryna, Krzysztof Borzęcki, Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski z dopiskiem: “odstąpienie od umowy”

5. W przypadku, w którym  Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest w Regulaminie.

7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.  W sytuacji, w której Zamawiający dokonał zapłaty za towar gotówką przy odbiorze, winien wyrazić zgodę na zwrot płatności na wskazany numer konta dołączony do oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.Jeśli zamawiający dokonał płatności gotówką zaleca się załączenie do oświadczenia numeru konta, na który ma być zwrócona płatność.

9.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od zamawiającego potwierdzenia odesłania towaru lub do czasu otrzymania towaru z powrotem. W zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

10.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał uszkodzenia produktu lub otwarcia opakowania produktu.

11.W sytuacji odstąpienia od umowy  w opisanym trybie, umowę uważa się za niezawartą.

Reklamacja

1.Sprzedawca dochowa wszelkich starań, aby zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem podczas transportu.

2.W przypadku, w którym zamawiający  stwierdza wady w otrzymanym towarze, ma prawo do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.

3.Zamawiający winien zgłosić pisemną reklamację na adres  Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@e-ogrodnik.com.pl. Zamawiający, który dokonuje reklamacji zobowiązany jest do szczegółowego opisania przyczyny reklamacji, a także dołączenie dokumentu sprzedaży lub jego kopii.

4.Sprzedawca  w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przekaże na wskazany przez Zleceniodawcę adres poczty elektronicznej odpowiedź, w której ustosunkuje się do reklamacji oraz poda sposób rozpatrzenia reklamacji.

5. Jeśli konieczna jest  wymiana produktu na nowy, Sprzedawca dokona wymiany lub dokona zwrotu opłaty.

6. Kupujący ma możliwość skorzystania z wysyłki  reklamowanego Towaru za pośrednictwem Dostawcy używanego przez Sprzedawcę. W tym celu trzeba skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową. 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

e-ogrodnik.com.pl

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez „Boryna” Krzysztof Borzęcki z siedzibą w Starych Olszynach 9, Załuski 09-142 ,  o numerze NIP: 531-100-19-84 , oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

e-ogrodnik.com.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony e-ogrodnik.com.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony
i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do e-ogrodnik.com.pl  przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. e-ogrodnik.com.pl  nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

e-ogrodnik.com.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do e-ogrodnik.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

e-ogrodnik.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości e-ogrodnik.com.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych e-ogrodnik.com.pl

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do e-ogrodnik.com.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez e-ogrodnik.com.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

e-ogrodnik.com.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres e-ogrodnik.com.pl

e-ogrodnik.com.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

e-ogrodnik.com.plzastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do e-ogrodnik.com.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, e-ogrodnik.com.pl będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, e-ogrodnik.com.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu e-ogrodnik.com.pl

 
 
Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.Nazwy towarów i firm, które znajdują się w ofercie sklepu są zastrzeżonymi znakami i występują jedynie w celu identyfikacji towarów.

3. Boryna zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w regulaminie zamieszczając jego nową wersje w internecie.

4. W sytuacji  sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

5.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce Regulamin.

FORMULARZ odstąpienia od UMOWY

Boryna Krzysztof Borzęcki                                             data, miejsce……………...

Stare Olszyny 9

09-142 Załuski

sklep@e-ogrodnik.com.pl

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących towarów:...........................................................

Data zawarcia umowy to:................

Data odbioru to:.........................

Imię i nazwisko……………..

Adres……..

Data…………….© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®