Roundup 360 SL

Roundup 360 SL

jest środkiem chwastobójczym stosowanym zarówno przez profesjonalistów, jak i działkowców. Niszczy chwasty w sposób układowy i prowadzi do ich zamierania już po siedmiu dniach od stosowania. Po trzech tygodniach chwasty zamierają całkowicie. Roundup 360 należy stosować w okresie od wiosny do jesieni, koniecznie na zielone chwasty w okresie ich intensywnego wzrostu. Można go stosować zarówno do ochrony roślin warzywnych, sadowniczych, podczas likwidacji ugorów i odłogów a także w leśnictwie. Tereny nadające się do zastosowania Roundup 360 to, między innymi: działki, miejsca wokół domu, rowy melioracyjne czy pobocza dróg.

W warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury środek ten działa znacznie szybciej. Z Roundupem 360 zniszczysz praktycznie wszystkie chwasty (zależnie od dawki), może być stosowany również do odchwaszczania torów kolejowych, nieużytków rolnych i ugorów. Ma szeroka gamę zastosowań oraz skuteczne i długotrwałe działanie.

Produkty
Informacje dodatkowe

Roundup 360 SL polecany jest do stosowania:

  • - Na polach uprawnych w okresie wiosennym - zarówno przed siewem i sadzeniem roślin jak i przed zbiorami oraz po zbiorach. Zwalcza perz oraz inne chwasty.
  • - W celu ochrony roślin warzywnych, takich jak: cebula, marchew czy por.
  • - W celu ochrony roślin sadowniczych. Może być zastosowany na terenach, gdzie planuje się założenie sadu bądź plantacji jagodowych. Również w już istniejących sadach, zarówno dla drzew ziarnkowych jak i pestkowych.
  • - Podczas likwidacji ugorów i odłogów.
  • - W leśnictwie – przygotowuje glebę pod szkółki i uprawy leśne, chroni już istniejące szkółki i uprawy leśne. Świetny do zastosowania dla 3 letnich sosen i świerków. Zabezpiecza pniaki drzew i krzewów.
  • - Inne – Zastosowanie Roundup'u 360 SL jest bardzo szerokie, sprawdza się zarówno w rowach melioracyjnych, ciekach i zbiornikach wodnych nie mających przeznaczenia wody pitnej, użytkach zielonych, zarówno na działkach jak i wokół domów, a także różnego rodzaju place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg czy też tereny komunalne.

Dawkowanie

Roundup 360 SL stosuje się w okresach wiosennych do jesieni. Najskuteczniej działa na zielone chwasty w okresie intensywnego wzrostu. Dawkę dostosowuje się do fazy rozwoju chwastów. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na etykiecie. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą, zawiera ona również informacje na temat bezpieczeństwa i skutecznego zastosowania.

Etykieta

Czytając etykiety dowiadujemy się ważnych informacji na temat bezpiecznego stosowania preparatów. To ważne by nie wyrządzić szkód sobie oraz innym. Roundup 360 SL został zarejestrowany w Polsce w roku 1997. Była to jego pierwsza rejestracja, gdyż zgodnie z wymogami prawnymi, preparaty tego typu należy rejestrować co 10 lat. Rejestracji można dokonać w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowa rejestracja Roundup 360 SL była zatem w roku 2009. Środek ten można stosować w okresie 5 lat od daty produkcji.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®